Νόμος 4179/13

Ν4179/2013: Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4179/2013: Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 175/Α/2013), 08-08-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας

 

Κεφάλαιο Α: Προώθηση οργανωμένων και σύνθετων τουριστικών επενδύσεων

 

Άρθρο 1: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 2: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 3: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

Άρθρο 4: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 6: Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 7: Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Άρθρο 8: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών υποδομών

 

Άρθρο 9: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων

Άρθρο 10: Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένων

Άρθρο 12: Λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

 

Μέρος Β: Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμενων φορέων

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση ζητημάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Άρθρο 14: Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 15: Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 16: Αναστολή λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 18: Παρατηρητήριο Τουρισμού

Άρθρο 19: Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

Άρθρο 20: Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 22: Διαθέσιμα κεφάλαια Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 23: Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

Άρθρο 24: Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 25: Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 54 του νόμου 3498/2006

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 29: Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 31: Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του νόμου 3342/2005

Άρθρο 33: Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του νόμου 3342/2005

Άρθρο 34: Μαρίνα Ζέας

Άρθρο 35: Χρονομεριστικές μισθώσεις

Άρθρο 36: Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής

Άρθρο 38: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του νόμου 4070/2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 40: Αλιευτικός τουρισμός

Άρθρο 41: Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων

 

Μέρος Δ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 42: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 06-08-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.