Νόμος 4179/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και εντός γηπέδου σύνθετου τουριστικού καταλύματος και για τις μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998) για τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από οδούς, που ισχύουν για περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Για τη δόμηση των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων κτισμάτων εντός εκτάσεων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ, η επιτρεπόμενη όμως δυναμικότητα σε κλίνες των τυχόν κατασκευαζόμενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται βάσει των οικείων προδιαγραφών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού επί της απομένουσας έκτασης, αν από τη συνολική έκταση αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου golf.

 

3. Τα κτήρια των τουριστικών καταλυμάτων σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τοποθετούνται σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ύψους μέχρι και 7,50 m, τοποθετούνται σε απόσταση 30 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε τουριστικά καταλύματα 5 αστέρων, που διαθέτουν συνολικό πρόσωπο σε παραλία άνω των 100 μέτρων, επιτρέπεται, επί τμημάτων με συνολικό μήκος μέχρι το 20% του συνολικού επί παραλίας προσώπου, η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, μέγιστου ύψους 3,5 m μέχρι τη γραμμή παραλίας ή σε απόσταση 10 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία.

 

5. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α, έμπροσθεν σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κλινών ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών σε νησιά της Ομάδας Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013) ή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή υφισταμένων εξεδρών επί πασσάλων ή πλωτών προβλητών ή μόλων, μήκους έως 30 m, πλάτους έως 3 m και ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως 1 m για την επιβίβαση και αποβίβαση, από σκάφη μήκους έως 8 m, πελατών του τουριστικού καταλύματος. Εφόσον η κατασκευή είναι μόνιμη τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 20 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων της παραγράφου 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των 30 m, αλλά πάντως μικρότερο των 80 m, ώστε να φθάνουν έως 1.5 m βάθος στο σημείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση 100 m ανάμεσα σε προβλήτες που το μήκος τους κυμαίνεται από 30 έως 80 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5A προστέθηκε την το άρθρο 27 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

6. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α, για την κατασκευή (ξύλινων) διαδρόμων επί πασσάλων, μήκους έως 30 m, πλάτους έως 3 m, που καταλήγουν σε εξέδρα, μέγιστου εμβαδού 100 m2, φέρουσα κινητά ή μόνιμα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κλινών ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών σε νησιά της Ομάδας Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013).

 

β. Για την κατασκευή τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα 5 ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κλινών ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών σε νησιά της Ομάδας Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013) με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

6Α. Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου με σκοπό την πραγματοποίηση των έργων των παραγράφων 5 και 6 εκδίδεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία συνοδευόμενη από τοπογραφική αποτύπωση κατάλληλης κλίμακας, έκθεση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της υπ' αριθμόν 170545/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 2425/Β/2013), το δε αντάλλαγμα ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης γνωμοδοτεί η αρμόδια λιμενική αρχή, καθώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφόσον το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί σε παραμεθόρια περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

7. Εφόσον οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων βρίσκεται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσοτέρων δήμων, είναι δυνατόν με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, οι εκ του νόμου πολεοδομικές και λοιπές διοικητικές αρμοδιότητες επί του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων να περιέρχονται σε έναν εκ των δήμων αυτών.

 

8. Επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις η διάνοιξη οδών και λοιπών συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό εμβαδόν των διανυσσόμενων οδών δεν προσμετράται στο ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 20% του δάσους ή της δασικής έκτασης των προς διάθεση για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις χώρων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 51 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 55 του νόμου 4030/2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.