Νόμος 4179/13 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μαρίνα Ζέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και τα έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, όπως απεικονίζονται κατά θέση και διάταξη στο τοπογραφικό διάγραμμα (αριθμός σχεδίου: 744, κλίμακα 1:1.000) που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρίζονται ως νομίμως υφιστάμενες. Στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποτυπώνεται με τα στοιχεία Z1 - Z2 - Z3 - ... - Z125 - Z126 - Z127 - 98 - 97 - 96 ... 3 - 2 - 1 - Z1 και η χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ζέας.

 

2. Για τη λειτουργία ή την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους οι διατάξεις των άρθρων 29 έως 34 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύουν και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.