Νόμος 4179/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003, προστίθενται οι λέξεις , καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.