Νόμος 4179/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων. Με απόφαση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τα καταστήματα του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατό να λειτουργούν, με απασχόληση προσωπικού, Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εργατικής νομοθεσίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.