Νόμος 3498/06

Ν3498/2006: Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3498/2006: Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 230/Α/2006), 24-10-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ιαματικός τουρισμός

 

Κεφάλαιο Α: Ιαματικοί φυσικοί πόροι - χρήσεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Χρήση ιαματικών φυσικών πόρων

 

Κεφάλαιο Β: Αναγνώριση - κυριότητα - Μητρώο ιαματικών φυσικών πόρων

 

Άρθρο 4: Διαδικασία αναγνώρισης

Άρθρο 5: Αναγνώριση ιαματικών φυσικών

Άρθρο 6: Κυριότητα ιαματικών φυσικών πόρων

Άρθρο 7: Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Άρθρο 8: Άρση αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων

Άρθρο 8Α

 

Κεφάλαιο Γ: Προστασία ιαματικών φυσικών πόρων

 

Άρθρο 9: Προστασία ιαματικών φυσικών πόρων

Άρθρο 10: Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Άρθρο 11: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας

Άρθρο 12: Απαλλοτριώσεις - Παραχωρήσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων

 

Άρθρο 13: Διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων

Άρθρο 14: Διανομή ιαματικών φυσικών πόρων

Άρθρο 15: Παραχωρήσεις σε τρίτους

 

Κεφάλαιο Ε: Άδειες εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού

 

Άρθρο 16: Προδιαγραφές εγκαταστάσεων

Άρθρο 17: Ειδικό σήμα λειτουργίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έλεγχοι εγκαταστάσεων - κυρώσεις

 

Άρθρο 18: Έλεγχος επιχειρήσεων ιαματικού τουρισμού

Άρθρο 19: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Υφιστάμενη προστασία ιαματικών πηγών

Άρθρο 21: Διάρκεια υφιστάμενων παραχωρήσεων και συμβάσεων

Άρθρο 22: Αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πηγών Καταχώριση στο Μητρώο

Άρθρο 23: Υφιστάμενες εγκαταστάσεις

 

Μέρος Δεύτερο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Διεύρυνση σύνθεσης Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου από κρατήσεις ή εισφορές και μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων

Άρθρο 27: Τουριστικά τρένα

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Εκμισθώσεις ακινήτων της Εκκλησίας

Άρθρο 30: Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/A/2004)

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 34: Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 35: Ένταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 37Α: Μητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 40: Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικών εκδρομών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Πρόσβαση αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Διατάξεις που αφορούν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 48: Τουριστικός Λιμένας Φαλήρου

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-10-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.