Νόμος 4179/13 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, οι οποίες είχαν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, θεωρούνται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως νομίμως υφιστάμενες. Η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά για τις παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν ισχύ οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.