Νόμος 4179/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αναστολή λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν ανασταλεί η λειτουργία γραφείων εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το μόνιμο προσωπικό ή το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είναι αποσπασμένο και υπηρετεί σε αυτά, επιστρέφει στο φορέα που ανήκει οργανικά. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού καταγγέλλονται σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.