Νόμος 4179/13 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Χρονομεριστικές μισθώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η διάταξη της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται στις χρονομεριστικές μισθώσεις του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η οφειλέτρια επιχείρηση τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ΙΑ του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρωτικός νόμος [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007)).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.