Νόμος 4179/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 150 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του νόμου 4002/2011, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 

α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011, ή διοικητική πράξη έγκρισης ή δημιουργίας ή ίδρυσης οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

 

β. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011.

 

γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα δικαιολογητικά αυτά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.