Νόμος 4179/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του νόμου 4070/2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 187 του νόμου 4070/2012 που προέβλεπε τη σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.