Νόμος 4179/13 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3409/2005 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 273/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 287/Α/2010), με τις οποίες θα εξειδικεύονται τα έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα εντός των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και ισχύει, προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να διακόπτεται η απόσπαση του ανωτέρω προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και η διάθεσή του προς κάλυψη των αναγκών των Επιστημονικών Επιτροπών (ΕΕ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και να επιτρέπεται η απόσπασή του, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, προς κάλυψη άλλων υπηρεσιακών αναγκών και για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, σε οργανικές μονάδες και Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης του ανωτέρω προσωπικού η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.