Νόμος 4179/13 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του νόμου 3342/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976 (ΦΕΚ 136/Α/1976), όπως ισχύει, που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο νόμου [Ν] 339/1976 τέλος 0,5% υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκεται κάθε εγκατάσταση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.