Νόμος 4278/14

Ν4278/2014: Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4278/2014: Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 157/Α/2014), 04-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φάροι

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Υπηρεσία Φάρων

Άρθρο 3: Φαροφύλακες - Τεχνίτες Φάρων

Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία πυρσών

Άρθρο 5: Ζώνες Ασφαλείας - εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις - αξιοποίηση φαρικού δικτύου

Άρθρο 6: Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών

Άρθρο 7: Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών

Άρθρο 8: Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών

Άρθρο 9: Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών

Άρθρο 10: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών

Άρθρο 11: Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων

Άρθρο 12: Λιμενικά έργα

Άρθρο 13: Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή

Άρθρο 14: Φωτοσήμανση ναυαγίων

Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις

Άρθρο 16: Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων

Άρθρο 17: Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 18: Ύδρευση πυρσών

Άρθρο 19: Παραμονή οικογενειών σε φάρους

Άρθρο 20: Σύστημα αναδοχής φάρων

Άρθρο 21: Ποινικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Στρατολογία

 

Άρθρο 22: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 23: Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Άρθρο 24: Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Άρθρο 25: Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

Άρθρο 26: Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων για λόγους υγείας

Άρθρο 27: Εξαγορά - Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Άρθρο 28: Ανυπότακτοι

Άρθρο 29: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών

Άρθρο 30: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

Άρθρο 31: Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης

Άρθρο 33: Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

Άρθρο 34: Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Γ: Μέριμνα προσωπικού ενόπλων δυνάμεων

 

Άρθρο 37: Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού

Άρθρο 38: Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Άρθρο 39: Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία

Άρθρο 40: Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 41: Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Άρθρο 43: Παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 44: Κατάργηση Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό

Άρθρο 45: Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκομείων

Άρθρο 46: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας ΕΑΣ ΑΒΕΕ

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 49: Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 50: Παράταση αναστολής ισχύος του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008)

Άρθρο 51: Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης

Άρθρο 55: Αξιωματικοί Έρευνας - Πληροφορικής Πολεμικής Αεροπορίας

Άρθρο 56: Κατανομή εσόδων από στρατολογικές υποχρεώσεις

Άρθρο 57: Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 31-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.