Νόμος 4278/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 18 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005):

 

α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.}

 

β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην περίπτωση γ'.}

 

γ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε' ως εξής:

 

{ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην περίπτωση ε'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.