Νόμος 4278/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία πυρσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγκατάσταση πυρσού ή η μεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της Χώρας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 

α. Της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά:

 

(α)α) Την πελαγοδρομία.

(β)β) Την ασφαλή προσέγγιση σε όρμους και λιμένες.

(γ)γ) Την ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων.

(δ)δ) Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.

(ε)ε) Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων.

(στ)στ) Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης υποθαλάσσιων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στη θάλασσα.

 

β. Της πηγής ενέργειας για τη λειτουργία τους.

 

γ. Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.

 

δ. Του τόπου και της μορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης.

 

ε. Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.