Νόμος 4278/14 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) εφαρμόζονται αναλογικά και για την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) και τις θυγατρικές της. Το χρονικό σημείο που προσδιορίζεται στην περίπτωση γ' της ανωτέρω διάταξης, για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ είναι η διάσπαση της εταιρείας και η σύσταση των δύο νέων επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014), ενώ ειδικά για την επωφελούμενη εταιρεία πολιτικής παραγωγής, η θέση της σε ειδική εκκαθάριση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.