Νόμος 4278/14 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ποινικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος με πρόθεση προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή σε μηχάνημα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος παρεμποδίζει ή μεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί σβέση του πυρσού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και με χρηματική ποινή από 15.000 € έως 150.000 €. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και με χρηματική ποινή έως 15.000 €.

 

2. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται αν δεν συντρέχουν λόγοι αυστηρότερης τιμωρίας, σύμφωνα με άλλη διάταξη.

 

3. Όποιος προσδένει πλωτό μέσο σε φωτοσημαντήρα ή ενδεικτικό σημαντήρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτους και με χρηματική ποινή έως 15.000 €.

 

4. Η πρόσδεση πλωτών μέσων επιτρέπεται μόνο σε κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών γενικά, αν αυτές είναι εφοδιασμένες με κρίκους πρόσδεσης.

 

5. Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Υπηρεσία Φάρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.