Νόμος 4278/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν απαιτείται προσωρινός φωτισμός σημείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες, το Δημόσιο δύναται να εκμισθώνει σε υπόχρεους φωτοσήμανσης τους απαραίτητους προς τούτο φανούς ή φωτοσημαντήρες. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος καθορίζεται το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Φάρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.