Νόμος 4278/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Υπηρεσία Φάρων τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο καταχωρίζονται:

 

α. Το έτος κατασκευής τους.

β. Ο τόπος λειτουργίας τους.

γ. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές.

δ. Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί.

ε. Τα γεωμετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους.

στ. Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.