Νόμος 4278/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 263/1969 (ΦΕΚ 160/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, Οπλίτες θητείας, Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατή η χορήγηση κατάστασης επιβίβασης μετ' επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών.}

 

2. Το α' εδάφιο του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε όσους μεταβαίνουν με άδεια στο εξωτερικό και δικαιούνται κατάστασης επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, η κατάσταση επιβίβασης αυτή θα χορηγείται μέχρι τον τελευταίο ελληνικό σταθμό ή λιμένα.}

 

3. Το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής: Στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κύπρο, οι καταστάσεις επιβίβασης χορηγούνται για την κίνησή του στην Ελλάδα και επάνοδό του στην Κύπρο.

 

4. Το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο αριθμός των καταστάσεων επιβίβασης, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησής τους, το μέσο ταξιδιού, οι θέσεις τις οποίες δικαιούνται όσοι ταξιδεύουν με κατάσταση επιβίβασης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 1, 2 και 3 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.