Νόμος 4278/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Αξιωματικοί Έρευνας - Πληροφορικής Πολεμικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση 8, της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών, Έρευνας - Πληροφορικής).}

 

2. Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τον αρχαιότερο Αξιωματικό ειδικότητας Εφοδιαστή, Διοικητικού, Μετεωρολόγου ή Έρευνας - Πληροφορικής, για τις κρίσεις Αξιωματικών των ειδικοτήτων αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.