Νόμος 4278/14 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ανυπότακτοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 51 του νόμου 3421/2005:

 

α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Με την παρουσίαση του ανυπότακτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας του.}

 

β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Με την επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και επομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.