Νόμος 4278/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι πυρσοί, εκτός από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήμανση, με το τοπωνύμιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους.

 

2. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την Υδρογραφική Υπηρεσία και ανανεώνεται κατ' έτος. Η Υπηρεσία Φάρων παρέχει στην Υδρογραφική Υπηρεσία κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.