Νόμος 4278/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η Υπηρεσία Φάρων αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή πυρσών μετά την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και τη μεταφορά υλικών και τεχνικού συνεργείου της Υπηρεσίας Φάρων στη περιοχή που θα γίνουν οι σχετικές εργασίες. Η δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή το φορέα επ' ωφέλεια του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση.

 

2. Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους η Υπηρεσία Φάρων ενημερώνει τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης των πυρσών για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

3. Οι ήδη εγκατεστημένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της Υπηρεσίας Φάρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.