Νόμος 4278/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ύδρευση πυρσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή πόσιμου ύδατος σε φάρους, επιτρέπεται η προσωρινή προμήθειά τους με μέριμνα του προϊσταμένου τους και με δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Φάρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.