Νόμος 4278/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:

 

α. Ο νόμος [Ν] 1629/1951 (ΦΕΚ 9/Α/1951). Οι διατάξεις που καταργήθηκαν με το άρθρο 97 αυτού παραμένουν καταργημένες. Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο [Ν] 1629/1951 μέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι μισθωμένοι ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο [Ν] 1629/1951 μέχρι το πέρας της μίσθωσης.

 

β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, η υποπαράγραφος δ' της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

γ. Η υπ' αριθμόν Φ.446/4/93709/2004 (ΦΕΚ 1050/Β/2004) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, το άρθρο 3 του νόμου 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α/2004).

 

ε. Το άρθρο 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1562/1950 (ΦΕΚ 254/Α/1950).

 

στ. Το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008).

 

ζ. Οι υποπαράγραφοι 3)γ) και 3)δ) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 885/1962 (ΦΕΚ 224/Α/1962).

 

η. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 312/1969 (ΦΕΚ 204/Α/1969).

 

θ. Η υπ' αριθμόν 2/21513/0022/2007 (ΦΕΚ 809/Β/2007) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 

ι. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.