Νόμος 4278/14 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4264/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Παρατείνεται μέχρι την 31-08-2014 η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31-08-2013.}

 

2. Η ανωτέρω παράταση ισχύει αποκλειστικά για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης άδειας έως και τη 15-07-2014.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από τη 16-07-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.