Νόμος 4278/14 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 33 του νόμου 3421/2005:

 

α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Έναν κατώτερο αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατό να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό της μονάδας που χειρίζεται θέματα στρατολογίας.

 

Χρέη γραμματέα του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου εκτελεί υπαξιωματικός.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην αυτής των ακατάλληλων για στράτευση, εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις ως άνω κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).}

 

γ. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ) στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής με αρμοδιότητα την εξέταση των εφέδρων που κατατάσσονται στις μονάδες της Περιοχής Ευθύνης της. Τα καθοριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια που λειτουργούν στις Επιστρατεύουσες Αρχές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.