Νόμος 4278/14 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), δύναται να χορηγείται στο καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ειδική πρόσθετη αμοιβή για κάθε ημέρα κατάδυσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της εν λόγω αμοιβής, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.