Νόμος 4278/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λιμενικές αρχές εποπτεύουν την κανονική λειτουργία των πυρσών που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους και ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Φάρων για κάθε πρόβλημα ή δυσλειτουργία.

 

2. Εφόσον δεν υφίσταται λιμενική αρχή, οι αναφερόμενες αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από την αρμόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή και, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.