Νόμος 4278/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Υπηρεσία Φάρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία υπάγεται απ' ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής.

 

2. Της Υπηρεσίας Φάρων προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

 

3. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Φάρων διακρίνεται σε διοικητικό και τεχνικό και συγκροτείται από:

 

α. Στρατιωτικό προσωπικό.

 

β. Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό.

 

γ. Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

4. Η οργάνωση της Υπηρεσίας Φάρων, η στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της Υπηρεσίας Φάρων και από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) της.

 

5. Αποστολή της Υπηρεσίας Φάρων είναι η εισήγηση για την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 4559/1930 (ΦΕΚ 122/Α/1930) επί συναφών με τους πυρσούς θεμάτων για την έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών προς τους ναυτιλλομένους και η συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών του άρθρου 6, με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του Πολεμικού Ναυτικού και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας.

 

6. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Φάρων υπάγεται διοικητικά στην υπηρεσία αυτή. Σε ανώτερο κλιμάκιο διοίκησης οι φαροφύλακες υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και των Ναυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στις Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 210/1993 (ΦΕΚ 89/Α/1993)), της περιφέρειάς τους, όπως το κλιμάκιο αυτό καθορίζεται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Στους Ναυτικούς Διοικητές δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού και υλικού των φάρων και φανών της περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.