Νόμος 2636/98

Ν2636/1998: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2636/1998: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό, (ΦΕΚ 198/Α/1998), 27-08-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την οργάνωση καλλιτεχνικώς εκδηλώσεων

 

Άρθρο 1: Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - διάρκεια - έδρα

Άρθρο 2: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 3: Διοικητικό συμβούλιο - Γενικός διευθυντής

Άρθρο 3Α

Άρθρο 4: Πόροι της εταιρίας

Άρθρο 5: Καταστατικό - Εποπτεία

Άρθρο 6: Θέματα προσωπικού - Εσωτερικοί κανονισμοί

Άρθρο 8: Έργα, προμήθειες, μισθώσεις - εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες

Άρθρο 9: Σχέσεις της εταιρίας με το Υπουργείο Πολιτισμού

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Άρθρο 12: Σύσταση - επωνυμία - διάρκεια - έδρα

Άρθρο 13: Σκοπός της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 14: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 14A: Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

Άρθρο 15: Όργανο Διοίκησης της Εταιρίας

Άρθρο 16: Πόροι της εταιρείας

Άρθρο 17: Καταστατικά - διατυπώσεις δημοσιότητας - εποπτεία

Άρθρο 18: Θέματα προσωπικού - Εσωτερικοί κανονισμοί

Άρθρο 19: Προνόμια

Άρθρο 20: Εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες

Άρθρο 21: Κατάργηση υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σύσταση νέων

Άρθρο 22: Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού

Άρθρο 23: Υφιστάμενες δικαιοπραξίες και εκκρεμείς δίκες

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

 

Άρθρο 24: Σύσταση, σύνθεση και αρμοδιότητες

Άρθρο 25: Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποιήσεις νομοθεσίας για τον τουρισμό

 

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων για τους χώρους Οργανωμένης Κατασκήνωσης (camping)

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)

Άρθρο 28: Κανονισμός Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετάταξη προσωπικού

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Τουριστικά τραίνα

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-08-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.