Νόμος 2636/98 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων για τους χώρους Οργανωμένης Κατασκήνωσης (camping)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 688/1948 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

Επίσης από την 01-01-1995 όλοι οι χώροι οργανωμένης Κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (CAMPINGS), οι οποίοι λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, είναι υποχρεωτικώς μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

2. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής.

 

δ) Από είκοσι έξι (26) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων κάθε λειτουργικής μορφής της χώρας, καθώς και από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης της χώρας, που εκλέγονται, όπως καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2160/1993, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για την εκλογή του αντιπροσώπου των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης, το εν λόγω καταλύματα όλης της χώρας αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα, η οποία εκλέγει έναν αντιπρόσωπο με καθολική ψηφοφορία από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα camping όλων των τάξεων.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στις πρώτες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλογές, που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

5. Στους χώρους οργανωμένης Κατασκήνωσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του νόμου [Ν] 881/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979). Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 881/1979 στους χώρους οργανωμένης Κατασκήνωσης ορίζεται ότι:

 

α) οι χώροι οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχούν προς τα ξενοδοχεία Γ' τάξης,

 

β) κάθε θέση και κάθε οικίσκος των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχεί σε ένα ενοικιάσιμο δωμάτιο ξενοδοχείου,

 

γ) η δυναμικότητα των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης σε κλίνες αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων εκάστου χώρου οργανωμένης Κατασκήνωσης προσαυξημένο κατά ποσοστό 50% και στον αριθμό των οικίσκων του προσαυξημένο κατά ποσοστό 100%. Εάν τυχόν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των κλινών ακολουθείται και για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 881/1979 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Προκειμένου περί χώρου οργανωμένης Κατασκήνωσης το ελάχιστο όριο μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί ποτέ να αντιστοιχεί σε αριθμό κλινών μικρότερο των εκατόν πέντε (105).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.