Νόμος 2636/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - διάρκεια - έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικό Φεστιβάλ, Ανώνυμος Εταιρεία.

 

2. Η εταιρία λειτουργεί σε δωδεκάωρη βάση χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

 

3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έδρα της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό δήμος του νομού Αττικής.

 

4. Σκοπός της εταιρίας είναι:

 

α) η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη,

 

β) η έκδοση και η διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και η παραγωγή και η διάθεση οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν την προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.