Νόμος 2636/98 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Πόροι της εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της εταιρίας είναι:

 

α) Τα έσοδα από τη διοίκηση διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία,

β) τα έσοδα από τις θυγατρικές της εταιρείες,

γ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την εταιρεία,

δ) τόκοι και άλλα έσοδα από χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθέσιμων της και του χαρτοφυλακίου της.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών μέρος των κερδών που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διατίθενται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για χρηματοδότηση των δαπανών τουριστικής προβολής και διαφήμισης.

 

Ειδικά για τα έτη 2000 - 2001 μέρος των κερδών μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη μέρους των λειτουργιών εξόδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.