Νόμος 2636/98 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Σύσταση, σύνθεση και αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

2. Έργο του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η υποβολή εισηγήσεων και γνωμών στον Υπουργό Ανάπτυξης ιδίως για τα εξής:

 

α) τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και τον προσδιορισμό των τάσεων της διεθνούς αγοράς,

β) τον προσδιορισμό των στόχων της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος,

γ) την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους,

δ) τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

ε) την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,

στ) το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, και

ζ) γενικά τον καθορισμό των πλαισίων διαμόρφωσης μίας μακρόπνοης και αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής.

 

3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανάπτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με τον τομέα του τουρισμού.

 

4. Το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, καθώς επίσης και από προσωπικότητες που συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στη χώρα μας.

 

5. Τα μέλη του Συμβουλίου, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα 40 μέλη, διορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τριετή θητεία. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση διορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.