Νόμος 2636/98 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προΐσταται του διοικητικού προσωπικού του Συμβουλίου και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο.

 

Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

2. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Συμβουλίου και ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την πραγματοποίηση των άλλων λειτουργιών του Συμβουλίου, εγγράφεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού παρέχει κάθε είδους αναγκαία συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μπορεί να διατίθενται στο Συμβούλιο υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με παράλληλα καθήκοντα.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζεται η σύνθεσή της, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτής, οι αρμοδιότητες της, μεταξύ των οποίων και η σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων, η καταπολέμηση των αντικινήτρων στον τουρισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.