Νόμος 2636/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας.

 

2. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 20 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς.

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρείας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.