Νόμος 2636/98 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τουριστικά τραίνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τουριστικό τραίνο ορίζεται το οδικό όχημα ειδικής κατηγορίας (μικρογραφία τραίνου) που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα (μηχανή έλξης) και μέχρι τρία (3) ρυμουλκούμενα οχήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους ως μια κυκλοφοριακή μονάδα, κινούμενο επί οδών, συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου των 20 m. Οι τεχνικές απαιτήσεις, η διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου και κάθε λεπτομέρεια για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία τουριστικών τραίνων για ειδικές διαδρομές, στις οποίες το όχημα μεταφέρει επιβάτες σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον με δυνατότητα αποβίβασης και επιβίβασης σε προκαθορισμένες στάσεις της διαδρομής με εισιτήριο που εκδίδεται μόνο στην αφετηρία. Η αφετηρία, η διαδρομή και οι στάσεις καθορίζονται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τη βατότητα της οδού.

 

3. Η θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου γίνεται μετά από έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και σε Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων του νομοθετικού διατάγματος 102/1973 (α) με έδρα την περιοχή που δίδεται η έγκριση κυκλοφορίας αυτών, εφόσον έχουν άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και σε γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου δίδεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου.

 

4. Το κόμιστρο των τουριστικών τραίνων διαμορφώνεται ελεύθερα. Το διαμορφούμενο κάθε φορά κόμιστρο, ανακοινώνεται στον οικείο νομάρχη και στην τοπική υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τουλάχιστο 15 ημέρες προ της εφαρμογής του.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταξινόμησης, οι όροι λειτουργίας των τουριστικών τρένων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των όρων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

6. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις:

 

α) του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) Κύρωση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας,

β) του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) Περί τουριστικών γραφείων, όπως αυτό ισχύει,

γ) του άρθρου 13 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

δ) των άρθρων 3 και 4 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.