Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926

ΠΔ 27-11-1926: Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κειμένων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-11-1926: Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 430/Α/1926), 14-12-1926.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του από [Ν] 18-04-1926 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [Ν] 01-11-1925 νομοθετικού διατάγματος περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, κωδικοποιούμε τις διατάξεις του από [Ν] 01-11-1923 νομοθετικού διατάγματος περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των τροποποιητικών αυτού, από [Ν] 30-09-1925 και από [Ν] 18-04-1926 νομοθετικών διαταγμάτων σε ενιαίο κείμενο που έχει ως κατωτέρω.

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Ειδικότητες

Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 4: Σκοπός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 5: Περιφερειακή διάρθρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 6: Όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 7: Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 8: Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 9: Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 10: Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος

Άρθρο 13: Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος

Άρθρο 14: Νομαρχιακές Επιτροπές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 15: Επιτροπές και ομάδες εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 16: Εκλογές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 17: Λειτουργία συλλογικών οργάνων

Άρθρο 18: Αποζημίωση μελών Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.λ.π.

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Ταμίας

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Σκοπός Τεχνικού Επιμελητηρίου

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Πόροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 39: Τεχνικές επωνυμίες

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 41Α

Άρθρο 42

 

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

 

Εν Αθήναις, τη 27-11-1926.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.