Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ταμίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική και οιανδήποτε άλλη περιουσίαν του Επιμελητηρίου, μεριμνά περάτης εισπράξεως των εισφορών των μελών και των λοιπών εσόδων του Ταμείου, άτινα και παραλαμβάνει και τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων του Επιμελητηρίου υποχρεούμενος να δίδει λογαριασμό οσάκις τούτο ζητηθεί παρά της Διοικούσας Επιτροπής. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει εν των μελών, της Διοικούσας Επιτροπής οριζόμενο υπ' αυτής.

 

2. Πάσα πληρωμή ενεργείται δι' εντάλματος υπογραφόμενου υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.