Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριον δύναται να προσλάβει δια την λειτουργία του το αναγκαιούν σε αυτό προσωπικόν, ήτοι ένα τεχνικό σύμβουλο εκ των μελών αυτού ένα νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικόν. Ο αριθμός των υπαλλήλων τούτων, οίτινες δεν δύναται να υπερβούν τους 25, τα προσόντα της προσλήψεως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα της διαβαθμίσεως, προαγωγής αποδοχών και ποινών, ως και πάσα αναγκαία δια την οργάνωση του προσωπικού τούτου και την λειτουργία της υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος λεπτομέρεια, κανονισθήσεται δια βασιλικών διαταγμάτων μετά γνώμη της αντιπροσωπείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 912/1937 (ΦΕΚ 419/Α/1937).

 

2. Το κατά την ισχύ του παρόντος υπηρετούν εν γένει προσωπικόν του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, περί ου η προηγουμένη παράγραφος, διατηρείται εις τις θέσεις του, πλην των προσωρινών υπαλλήλων, ως προς ους ισχύουν οι περί αυτών ειδικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 912/1937 (ΦΕΚ 419/Α/1937).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.