Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος λειτουργούν Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, μία για καθεμιά από τις βασικές ειδικότητες των μελών του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

 

2. Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας. Η εκλογή γίνεται με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 16.

 

3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή τα επιστημονικά ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και γνωμοδοτούν βοηθούμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άρθρου 15.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.