Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία των εκλογών ανατίθεται σε διοικητικό υπάλληλο οριζόμενο υπό του Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας, έχοντα βαθμό τουλάχιστον Τμηματάρχη Α' τάξεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 36/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975).

 

2. Τις ενστάσεις κατά των εκλογών εκδικάζει ο πρόεδρος των εν Αθήναις εφετών. Η συζήτησις γίνεται δημοσία την πρώτην δικάσιμο μετά την υποβολή των ενστάσεων ή κατά την υπό του προέδρου οριζόμενη και δια τοιχοκολλήσεως γνωστοποιούμενη δικάσιμο. Η απόφασις του προέδρου, εκδιδομένη εντός δέκα πέντε ημερών από της εκλογής,εις ουδέν υπόκειται ένδικο μέσον. Η διαδικασία είναι ατελής.

 

3. Οι κατά των εκλογών ενστάσεις υποβάλλονται παρά παντός έχοντος έννομο συμφέρον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της εκλογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 36/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.