Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) εκτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής:

 

α. εκπροσωπεί γενικά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

β. διοικεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την προώθηση της πολιτικής του, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τα καθορισμένα από τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία.

 

γ. επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

 

δ. εντέλλεται τις πληρωμές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και υπογράφει τα εντάλματα ή άλλους σχετικούς τίτλους.

 

ε. εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα.

 

στ. υπογράφει τα άλλα έγγραφα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ζ. ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή.

 

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένες από τις αρμοδιότητές του υπάλληλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

3. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Α' ή Β' Αντιπρόεδρο κατά σειρά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.