Νόμος 4647/19

Ν4647/2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4647/2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 204/Α/2019), 16-12-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 127 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019)

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019)

Άρθρο 3: Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 4: Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης / τοποθέτησης

Άρθρο 5: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 6: Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ)

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019)

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019)

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 123 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018)

Άρθρο 10: Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 164 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019)

Άρθρο 12: Τροποποίηση του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014)

Άρθρο 13: Παράταση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 15: Στελέχωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 16: Επίδομα θέσης ευθύνης στον Διοικητή και στους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 17: Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

Άρθρο 18: Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 61/Α/2003)

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007)

Άρθρο 21: Κατάργηση της υπ' αριθμόν 4Κ/2019 Προκήρυξης Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 9/ΑΣΕΠ/2019)

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 22: Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986)

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 24: Ρύθμιση ζητημάτων ναυτιλιακών καυσίμων

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 108 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017)

Άρθρο 26: Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πλοηγικών Σταθμών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 27: Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ)

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017)

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992)

Άρθρο 30: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999)

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999 και άλλων διατάξεων

Άρθρο 32: Άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG)

Άρθρο 33: Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς

 

Κεφάλαιο Η: Διάταξη για την Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021

 

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής Ελλάδα 2021

 

Κεφάλαιο Θ: Διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018)

Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 73 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019)

Άρθρο 37: Εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 38: Παράταση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 39: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019)

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 41: Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Κεφάλαιο Ι: Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 45: Επείγουσες ρυθμίσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 46: Παρατάσεις προθεσμιών

Άρθρο 47: Άμισθοι αντιδήμαρχοι

Άρθρο 48: Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον

Άρθρο 49: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 50: Τροποποίηση του νόμου 4626/2019 (ΦΕΚ 141/Α/2019)

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας

Άρθρο 53: Διεπαγγελματικές Οργανώσεις - Νομική μορφή

Άρθρο 54: Προϋποθέσεις αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 55: Αντιπροσωπευτικότητα Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 56: Διαδικασία Αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 57: Χρηματοδότηση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 58: Εξουσιοδοτική - Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 72 του νόμου 4605/2019

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 42 του νόμου 4607/2019

Άρθρο 61: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Άρθρο 62: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 3226/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004)

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Άρθρο 64: Τροποποίηση του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)

Άρθρο 65: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4640/2019 (ΦΕΚ 190/Α/2019)

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998)

Άρθρο 68: Υπεκμίσθωση χώρων Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 69: Τροποποίηση του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 70: Ρυθμίσεις σχετικά με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

Άρθρο 71: Τροποποίηση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 73: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-12-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.