Νόμος 4647/19 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 108 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 108 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Από 01-01-2020 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες χωρητικότητας μεγαλύτερης από 600 dwt γίνεται αποκλειστικά με πλοία, τα οποία συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012.

 

β) Τα πλοία της προηγούμενης περίπτωσης με χωρητικότητα μικρότερη των 600 dwt επιτρέπεται να διακινούν, από την 01-01-2022, καύσιμα ναυτιλίας που ορίζονται ως βαρέα κλάσματα πετρελαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί διπλού κύτους που καθορίζονται στην παράγραφο 8 (β) του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.