Νόμος 4647/19 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31-12-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.