Νόμος 4647/19 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Υπεκμίσθωση χώρων Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την υποπερίπτωση XIV της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) προστίθεται υποπερίπτωση XV ως εξής:

 

{XV. Την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η υπεκμίσθωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά αποκλειστικά τους χώρους του υπογείου, του φουαγιέ (ισόγειο), του χώρου περιοδικών εκθέσεων (ισόγειο), του αμφιθεάτρου (ημιόροφος), της επισκέψιμης οροφής με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και τους χώρους του εστιατορίου (4ος όροφος) και του αναψυκτηρίου (ισόγειο).}

 

2. Η υποπερίπτωση ΙΧ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) αναριθμείται σε Χ και προστίθεται υποπερίπτωση IΧ ως εξής:

 

{ΙΧ. Έσοδα από την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.